Kohti oikeudenmukaista kestävyysmurrosta

Oikeusjärjestelmän ja kestävyysmurroksen välistä suhdetta tarkasteleva tutkimushanke

Kohti oikeudenmukaista kestävyysmurrosta

Oikeusjärjestelmän ja kestävyysmurroksen välistä suhdetta tarkasteleva tutkimushanke

Visiona oikeudenmukainen kestävyysmurros

Laadimme askelmerkit oikeudellisten muutosten toteuttamiseksi

Visiona oikeudenmukainen kestävyysmurros

Laadimme askelmerkit oikeudellisten muutosten toteuttamiseksi

RELIEF suhtautuu kunnianhimoisesti oikeudenmukaisen kestävyysmurroksen edistämiseen.

Luomme uusia teorioita, menetelmiä ja lähestymistapoja mutkikkaan oikeusjärjestelmän toimijoiden ja säädösten vuorovaikutusten ymmärtämiseksi ja edistämme konkreettisia toimia, joilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta, suojella ja parantaa luonnon monimuotoisuutta ja ehkäistä saastumista.

Tavoitteenamme on maailma, jossa oikeusjärjestelmän lainalaisuuksien ymmärtäminen ja kehitys johtavat kestävään muutokseen. Ainutlaatuisen lähestymistapansa kautta RELIEF kaventaa julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä kuilua. Edistämällä mielekästä vuorovaikutusta luodaan vahva, kestäviä ratkaisuja edistävä verkosto, joka tukee oikeusjärjestelmän muutosta kohti kestävyyttä.

Hankkeen päätuotoksena on murrostyökalu, joka toimii muutoksen kompassina auttamalla lainvalmistelijoita, viranomaisia, poliitikkoja, yrityksiä ja kansalaisia ymmärtämään paremmin oikeusjärjestelmän luonnetta ja toteuttamaan erilaisia muutosstrategioita.

Tutustu konsortioon

Monitieteinen tiimi, jolla on yhteinen tavoite

RELIEF koostuu neljästä suomalaisesta korkeakoulusta ja tutkimuslaitoksesta, jotka työskentelevät sovittaakseen yhteen kunnianhimoiset kestävyystavoitteet ja oikeusjärjestelmässä vallitsevat arvot.

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy matkassa mukana