Search for laboratorium

   
   
 
laboratorium
Laboratorium Kliniek Sint-Jan.
CEBIODI voert jaarlijks meer dan 4.500.000 humane klinisch biologische analyses uit, gaande van routinetests tot gespecialiseerde tests uit de disciplines van de chemie, hormonologie, toxicologie, therapeutische monitoring, microbiologie, infectieuze serologie, hematologie, hemostase-coagulatie, immunohematologie en niet-infectieuze serologie en spermatologie. Het Laboratorium is bereikbaar via 2 polikliniek.
Laboratorium.
U vindt het laboratorium op de tweede verdieping van het ziekenhuis. Indien u als externe arts wenst om de stalen voor klinisch onderzoek door het laboratorium te laten ophalen, kan u hieromtrent telefonische afspraken maken op het telefoonnummer 09 364 85 30.
Laboratorium.
De constante zorg voor de kwaliteit van de ontledingen uit zich onder meer via de deelname aan nationale en internationale ringtesten. Ons laboratorium kan rekenen op erkenningen door federale, regionale en andere overheden voor een uitgebreid gamma van analysen, en heeft de BELAC accreditatie gekregen.
Laboratorium AZ Jan Palfijn.
dringende bloedgasanalyse en dringende celtelling perifeer bloed. Het klinisch laboratorium van het Jan Palfijnziekenhuis valt uiteen in drie deeldomeinen: de hematologie, de klinische chemie en de microbiologie. Het laboratorium hematologie bestaat op zijn beurt uit stolling, immuunhematologie, hemato-morfologie en hemocytometrie.
Laboratorium Wikipedia.
Een voorbeeld van een laboratorium foto genomen bij Sanquin door Rob Ottenhof. Een laboratorium is een ruimte die gebouwd is voor wetenschappelijk onderzoek. Een laboratorium meervoud: laboratoria is geschikt om bepaalde proeven uit te voeren. De naam stamt uit het Latijn, en is afgeleid van labor dat werk betekent.
Pardon Our Interruption.
You're' a power user moving through this website with super-human speed. You've' disabled cookies in your web browser. A third-party browser plugin, such as Ghostery or NoScript, is preventing JavaScript from running. Additional information is available in this support article.
Klinisch Laboratorium Ziekenhuis Oost-Limburg.
Terug naar de hoofdsite ZOL.be. In het laboratorium worden dagelijks analyses uitgevoerd op bloed, urine, stoelgang en andere lichaamsvochten. Voor de uitvoering van deze onderzoeken wordt gebruikt gemaakt van een groot aantal analysemethoden waarbij gestreefd wordt naar het rapporteren van kwaliteitsvolle en betrouwbare resultaten.
FAVV Lijst van de erkende laboratoria en de erkende analyses.
Professionelen Laboratoria Erkende Laboratoria Lijst van de erkende laboratoria en de erkende analyses. Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten.

Contact Us