Resultaten voor laboratorium

   
   
 
laboratorium
Pardon Our Interruption.
You're' a power user moving through this website with super-human speed. You've' disabled cookies in your web browser. A third-party browser plugin, such as Ghostery or NoScript, is preventing JavaScript from running. Additional information is available in this support article.
laboratorium
Laboratorium Kliniek Sint-Jan.
Alle medische diensten. Het laboratorium CEBIODI CEntrum voor BIOlogie en DIagnose werd als vzw opgericht op 1 januari 2002 na de overname van de laboratoria van de Drs. Staquet en Van den Abbeele door de Klinieken Sint-Jan en Sint-Anna Sint-Remi-Sint-Etienne.
https://www.leemanskredieten.be/lenen/persoonlijke-leningen/
Laboratorium AZ Jan Palfijn.
dringende bloedgasanalyse en dringende celtelling perifeer bloed. Het klinisch laboratorium van het Jan Palfijnziekenhuisvalt uiteen in drie deeldomeinen: de hematologie, de klinische chemie en de microbiologie.Het laboratorium hematologie bestaat op zijn beurt uit stolling, immuunhematologie, hemato-morfologie en hemocytometrie. Binnen het laboratorium microbiologie werkt men aan gramkleuring en het vormen van culturen.
glas
FAVV Lijst van de erkende laboratoria en de erkende analyses.
Professionelen Laboratoria Erkende Laboratoria Lijst van de erkende laboratoria en de erkende analyses. Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten.
Laboratorium - Wikipedia.
Een andere vorm van een biologisch lab kan botanica zijn, hier doet men proeven met planten. In Nederland dienen veel van deze laboratoria er voor om bijvoorbeeld betere gewassen te kunnen kweken. Klinisch-chemisch laboratorium bewerken brontekst bewerken. In een klinisch-chemisch laboratorium wordt onder andere onderzoek gedaan naar biochemische processen. Ook kan men hier denken aan gehaltebepalingen van bepaalde stoffen in lichaamsvloeistoffen. Deze laboratoria worden altijd aangetroffen in ziekenhuizen. Toegepast onderzoek bewerken brontekst bewerken. Naast laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek, zijn er laboratoria voor praktische toepassingen. Kwaliteitslaboratorium bewerken brontekst bewerken. Veel bedrijven hebben een kwaliteitslaboratorium, waarin de zuiverheid en de eigenschappen van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten worden getest. In de farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie is een microbiologisch laboratorium essentieel, om het gevaar van voedselvergiftiging en besmetting van het eindproduct te voorkomen. Kwaliteitslaboratoria zijn onderhevig aan strenge internationale normen wat betreft kwaliteitscontrole. Wanneer het er om gaat om de klant te kunnen garanderen dat een resultaat een product, proces of dienst beantwoordt aan specifieke vereisten zal men een Accreditatie nodig hebben. Een analytisch labo bv.
Laboratorium.
De constante zorg voor de kwaliteit van de ontledingen uit zich onder meer via de deelname aan nationale en internationale ringtesten. Ons laboratorium kan rekenen op erkenningen door federale, regionale en andere overheden voor een uitgebreid gamma van analysen, en heeft de BELAC accreditatie gekregen.
Klinisch Laboratorium Ziekenhuis Oost-Limburg.
Terug naar de hoofdsite ZOL.be. In het laboratorium worden dagelijks analyses uitgevoerd op bloed, urine, stoelgang en andere lichaamsvochten. Voor de uitvoering van deze onderzoeken wordt gebruikt gemaakt van een groot aantal analysemethoden waarbij gestreefd wordt naar het rapporteren van kwaliteitsvolle en betrouwbare resultaten.
Laboratorium.
U vindt het laboratorium op de tweede verdieping van het ziekenhuis. Indien u als externe arts wenst om de stalen voor klinisch onderzoek door het laboratorium te laten ophalen, kan u hieromtrent telefonische afspraken maken op het telefoonnummer 09 364 85 30.

Contacteer ons